The Tee Rex

Tee Rex - White
V Rex - White
V Rex - Navy/Dove Grey Stripe
Petite Tee Rex - White